fbpx

FAQ: De digitale meter

De digitale meter is op komst. De gids van Vlaanderen, energiesparen.be, heeft de tijd genomen om alle vragen om te lijsten én bovendien een interessante video gemaakt die de meest gestelde vragen beantwoorden. Hieronder delen we dan ook de volledige vragen lijst met u mee zodat ook u op de hoogte kan blijven van de meest recente ontwikkelingen.

Hoe ziet een digitale meter eruit?
Momenteel hebben de meeste mensen nog een ‘gewone’ meter staan voor elektriciteit en gas, de zogenaamde ‘Ferrarismeter’. Dit is een elektromechanische meter met een draaiteller.

Een digitale meter werkt niet elektromechanisch, maar digitaal. Hij heeft geen draaiteller, maar wel een elektronisch display.

Wat doet een digitale meter?
Net als een klassieke Ferrarismeter meet hij uw elektriciteits- of aardgasverbruik. het grote verschil is dat een digitale meter bovendien ingebouwde communicatietechnologie bevat. Daarmee kan hij gegevens verzenden en ontvangen. Naar en van uw netbeheerder of de databeheerder bijvoorbeeld. Maar met uw toestemming ook naar allerlei apps, slimme functionaliteiten of slimme huishoudtoestellen. Die kunnen u het leven makkelijker maken en uw aardgas- of elektriciteitsverbruik doen dalen.

Waarom moet iedereen per se een digitale meter krijgen?
Heel eenvoudig: omdat de oude mechanische meters binnenkort niet meer worden gemaakt. Bovendien leven we steeds meer in een digitale wereld. We bellen al lang niet meer met een telefoon met een draaischijf, maar gebruiken een smartphone. Onze tv is digitaal. Waarom dan niet onze energiemeter?

Maar bovenal: met een digitale meter bent u klaar voor het energiesysteem van de toekomst, met meer hernieuwbare energie en waarbij burgers zelf energie produceren.

Wat zijn de voordelen van een digitale meter?

  • Geen manuele meteropnames aan huis meer: uw meterstanden worden automatisch doorgestuurd.
  • Veel goedkoper aan- en afsluiten: een digitale meter kan probleemloos vanop afstand aan- en afgesloten worden. Daardoor vallen de aan- en afsluitkosten zo goed als weg.
  • Geen afzonderlijke budgetmeters meer: digitale meters maken de (dure) budgetmeters overbodig. De digitale meters geven ook feedback over het werkelijke verbruik en elke digitale meter kan in budgetmetermodus gezet worden.
  • Gemakkelijker opsporen van energiefraude en domiciliefraude.
  • Beter beheer van het net om zo bijvoorbeeld meer hernieuwbare energie op het net te kunnen zetten.
  • Maandelijkse terugkoppeling van uw eigen verbruik: volg maandelijks op hoeveel u verbruikt, zodat u hier sneller op kunt inspelen.

Bovendien kunt u een digitale meter uitbreiden tot een slimme meter, zodat u nog meer kunt besparen:

  • Opvolgen van eigen verbruik in real time (bv. met uw smartphone).
  • Energie verbruiken wanneer de stroom het goedkoopst is.
  • Energie verbruiken wanneer u zelf energie aanmaakt.
  • Overschotten aan zelf geproduceerde energie pas verkopen wanneer u er de beste prijs voor krijgt.

Wie betaalt de kosten van de digitale meter?
De kosten van de meters zijn net als bij de huidige meters verwerkt in de nettarieven en zijn dus gesolidariseerd.

Bij een nieuwbouw en grondige renovatie zal u, net zoals nu, alleen de plaatsing en indienststelling betalen. Bij nieuwe zonnepanelen en andere decentrale energieproductie en bij bestaande prosumenten betaalt de distributienetbeheerder de digitale meter. Vervangingen van budgetmeters worden volledig gesolidariseerd. Wie zelf een digitale meter aanvraagt, zal de kosten voor de plaatsing, de indienststelling en de meter zelf betalen.

De netbeheerder is verantwoordelijk voor herstellingen aan de digitale meter of voor vervanging van defecte meters.

Gaat mijn energiefactuur stijgen door de invoering van de digitale meters?
De meters worden geleidelijk ingevoerd, wat de kosten zal spreiden. Volgens een berekening van de VREG zal een gemiddeld gezin jaarlijks € 16,36 meer betalen voor elektriciteit en € 11,59 meer voor aardgas bij een uitrol over 20 jaar. Maar anderzijds zal de globale energiefactuur ook dalen door het actieve gebruik van de digitale meter. Lees de volledige kostenbatenanalyse van de VREG.

Wanneer krijg ik mijn digitale meter?
De digitale meters worden vanaf 2019 geleidelijk aan overal in Vlaanderen geïnstalleerd, te beginnen bij (ver)bouwers, eigenaars van zonnepanelen en klanten met een budgetmeter. Wie niet tot deze doelgroepen behoort maar toch al een digitale meter wenst, zal die vanaf 2019 zelf kunnen aanvragen. Vóór die datum zijn de digitale meters niet verkrijgbaar.

Welke gevolgen heeft de digitale meter voor eigenaars van zonnepanelen?
Het is belangrijk dat we blijven investeren in hernieuwbare energie om de opwarming van het klimaat tegen te gaan en onze Europese doelstellingen te behalen. Wie investeert of geïnvesteerd heeft in hernieuwbare energie, moet dan ook beloond worden en niet gestraft. Uw rendement blijft dus zeker behouden.

Iedere installatie blijft gedurende minstens 15 jaar zijn recht behouden op een terugdraaiende teller. Wie dat wil, kan echter vroeger overstappen naar een nieuw compensatiesysteem dat vanaf 2021 zal ingevoerd worden voor alle nieuwe zonne-installaties.

Bedreigt een digitale meter mijn privacy?
Uw digitale meter zal uw verbruik en de injectie van uw energie meten. U blijft eigenaar van deze gegevens. De Vlaamse regering bepaalt wie deze gegevens mag gebruiken, bijvoorbeeld om uw energiefactuur op te stellen. Wil een maatschappij deze gegevens voor andere doeleinden gebruiken, dan zal ze daar uw uitdrukkelijke toestemming voor moeten vragen. Uiteraard zullen Infrax en Eandis de Vlaamse, Belgische en Europese regelgeving wat betreft uw privacy strikt opvolgen.