fbpx

Vlaamse regering keurt premie voor thuisbatterijen goed

De Vlaamse regering zet volop in op opslag. De eerste stap betreft de premie op milieuvriendelijke thuisbatterijen. Zo wil de regering de overbelasting van het net vermijden in de toekomst. Een batterij kan opgewerkte energie die niet onmiddellijk lokaal kan worden verbruikt, opslaan om later te gebruiken.

De thuisbatterij is de volgende stap in het proces van energietransitie. Het zorgt ervoor dat de overtollige stroom wordt opgeslaan op de plaats van opwekking. Dit brengt met zich mee dat de autoconsumptie stijgt tot 90%.

De batterijen van Covico Invest zijn modulair en kunnen gebouwd worden naar uw behoefte. Op die manier kunnen er ook budget vriendelijke oplossingen geboden worden. De premie op de thuisbatterij zorgt er voor dat de financiële drempel naar een thuisbatterij aanzienlijk verlaagd. De premie bedraagt 35% van het totaalbedrag (batterij + de sturing) met een maximum van €3.200.

De premie zal beschikbaar zijn vanaf ten vroegste 08/2019 en geldt tot eind 2020. Een voorwaarde om recht te hebben op de premie, is de installatie van een Digitale meter. Die zorgt er voor dat het prosumententarief verdwijnt. Zo wil minister Peeters het directe verbruik laten stijgen. De kosten voor de installatie van de digitale meter betaalt de overheid terug.

Door een batterij slim aan te sturen en pas te laden als er een overproductie is, wordt deze een belangrijke schakel tussen de zonnepaneleninstallatie en het distributienet. De batterij kan het net ontlasten als er een piekproductie is. Maar ze kan net zo goed stroom aan het net leveren als de energievraag groot is. Er zal dus een veel gelijkere mate van belasting op het net zijn.